عبری

از دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل-صفاتاج
پرش به: ناوبری، جستجو


از زمانهای قدیم نوشته های تورات و عبری و یهود را یک معنی می شناسند. این خلاف واقع است، عبری در قرن بیستم قبل از میلاد کلمه ای عامه بود که بر طایفه بزرگی از قبایلی که به صحرایی شام سفر کردند، گفته می شد و به این معنی کلمه عبری وارد شد، والایری و العبیرو، والهبیری، و الخبیر و آنچه از نظر لفظ در نوشته های تپه العمارنة و فلسطین و آسیای صغیر و عراق نزدیک به آن است. به این معنا همچنین در نوشته های سماریه و فرعونیه آمد و در این زمان یهود وجود نداشته است و شد خودشان هنگام یکه یهود به وجود آمد و منتسب به می گفتند که "اسرائیل" عبری لغت کنعانی است سپس عبری با آرامی درهم آمیخت که بر همه قبایل بین فلسطین و عراق با همه اختلافی که بین آرامی شرقی و آرامی غربی وجود داشت.

چیره می گوید: در تسمیه شد و اونغر دلایل روشن، در unger E.m ابراهیم خلیل به عبرانی در تورات همه استفاده کنیم که "مقابل ما انباشته شد تا عبریهای پیشتاز بودند، به روش که به گونه ای مطمئن با العبیروو الخبیر و مرتبط است و حتی اگر بخواهیم از تسمیه ابراهیم به عبرانی با عبری اجتناب کنیم با این وجود در ریشه از سلاله خود و این جماعت به شمار می رود (جماعت استاد زبان عبری العبیرو در مقاله ای که در)" و درایفر G.R.Driverدر آکسفورددایره المعارف بریتانیایی انتشار یافته اعتراف دارد همانا کلمه (عبری) عبریت و عبرای به آرامی است که حاخام فلسطین در زمان گذشته آن را ساخته است.

خلاصه کلام اینکه پیشوایان یهود یافتند که بهترین راه ممکن پیرویشان با ربط تاریخیشان به اتصال "عبری" زمانهای قدیم مقرور است. و بهترین راه برای زمان به قدیمی ترین زمانها استعمال اصطلاح برای دلالت بر یهود یاعبیرو این چنین تاریخ فلسطین به صورت محموی می باشد. تاریخی و واحد است که از زمان قدیم با مردم یهودی متصل و مرتبط می شود.

پژوهشگران، به این نظریه تمسک جسته اند که می گوید همانا عبری به معنای یهودی اطلاق می شود و آن و همان است که بر آن نام قدیم ترین زبان "عبرانی تورافی" سامی معروف است، این امر به همین صورت ادامه داشت کاوشگران اخیر، قدیمی ترین زبان معروف سامی را که ما در لغت سامی بود در غارهای مملکت سامی در جنوب حلب کشف کردند و اختراعهای نویسندگان یهود و ادعاهایشان را باطل کردند و زبان شناس ایتالیایی کلوفانی بیتیناتو که یکی از مکتشفین این زبان قدیمی (زبان ایلام است به وضوح گفت که این زبان کنعانی قدیم است و این مسئله تأییدکننده نظری است که دانشمند زبان دایرنجر قبل از این اکتشاف جدید ابراز داشته بود. و این چنین بعد از این و اکتشاف زبان کنعانی قدیم یا زبان سامی دوام نیافت یا برای ترویج ادعاهای صهیونی که گمان داشتند زبان عبری از زمانهای قدیم چینی دور نیز وجود داشته {اینکه زبان عبری قدیم ترین زبان سامی است) مجالی باقی نماند.

عبری کلمه ای است که از ریشه آرامی (عبره) گرفته شده و معنی لغوی آن (ساکن ماوراء رود) اصطلاحا نام قومی از نژاد سامی است که خود را از اولاد حضرت ابراهیم (ع) و حضرت یعقوب (ع) می شمارد. بعدها نام این قوم بنی اسرائیل شد. پس از این نام، به آنها یهود یا جهود گفتند و امروز نیز موسی را یهود می گویند، کلیمی یا پیروان موسی کلیم الله نیزنام دیگر آن قوم است. همچنین عبری یا عبرانی، زبان تورات یا زبان ملت یهود نیز می باشد.

مآخذ:

  1. حمیدی، جعفر: تاریخ اورشلیم، امیرکبیر، 1364.
  2. الموسوعة الفلسطینیة، جلد اول تا چهارم، چاپ اول، 1984.
  3. Archaeo Logical Dirringer: 1948. tr writing, london III uminates past, the Grobbe, plaint the L,L.: New vol. No. XLII, May 5, 1977. uth, A Discorery and Magazine Arameans. the of understanding, London unger. E.M.: Israel 1957.