کتاب

از دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل-صفاتاج
پرش به: ناوبری، جستجو


کتاب (The Book) اصطلاحی است که برای اشاره به "عهد عتیق" یا "تورات" (به معنای خاص کلمه) به کار می رود. برخی متفکران یهود و صهیونیست از یهودیان به عنوان "قوم کتاب" نام می برند.

مأخذ:

  1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد پنجم،

چاپ اول، پاییز 1382.